دانلود بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی بین زنان شاغل و خانه دار -کامل و جامع

سلام ای طراوت همیشه
مشتری گرامی، همکاران ما فایلی با عنوان بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی بین زنان شاغل و خانه دار آماده نموده اند جهت دانلود آنلاین و فوری بر روی دکمه دریافت فایل کلیک نمایید

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان رضایت زناشویی بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان سرعین در سال 1392 بود جامعه آماری زنان شاغل و خانه دار شهرستان سرعین بود و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که 40 نفر زنان شاغل و 40 نفر زنان خانه دار بود و در این پژوهش از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ استفاده می شود و

ادامه مطلب